Klaaromtewonen.nl Klaaromtewonen.nl
Dé site voor compleet gerenoveerde woningen

Omschrijving

(English text below)
BOVENGEMIDDELD ROYAAL PARTERRE APPARTEMENT MET 3 SLAAPKAMERS ÉN EEN EIGEN TOEGANGSDEUR NAAR HET AANGRENZENDE STADSPARK ”SUNNY COURT”. NOG VOL MET HEERLIJKE SFEERVERHOGENDE AUTHENTIEKE STIJLDETAILS. GÉÉN ACHTERBUREN! EEN PERFECTE MIX VAN VOLUME. LICHTINVAL, STIJL & SFEER IN COMBINATIE MET MODERN WOONGEMAK.

Gesitueerd in het leukste en meest kinderrijke deel van de straat (met een vrijblijvend jaarlijks straatfeest). Gelegen in het prachtige Rijks beschermd stadsgezicht Duinoord, direct achter het Sweelinckplein. De Frederik Hendriklaan en Reinkenstraat zijn op loopafstand. Diverse openbaar vervoerlijnen zijn om de hoek. Het strand is te bereiken na een paar minuten fietsen. Andere stadsparken en recreatievoorzieningen zijn ook nabij. Parkeren voor de deur aan de openbare weg met een goedkope parkeervergunning (’s-avonds). Uitvalswegen zijn op zeer aanvaardbare afstand.

Indeling.
Binnenkomst in de diepe vestibule waar al direct de eerste sfeervolle authentieke stijldetails zijn waar te nemen. Er zijn hier op de wand grote medaillons in reliëf met engelen; op de vloer is mooi granito met een donkere passe-partout sierbies. De lange gang die na de mooie vestibuledeur volgt, heeft ook stijl verhogende kenmerken, zoals: dezelfde fraaie granito vloer; mooie geschilderde marmeren lambrisering; veel paneeldeuren; hoog plafond met sierlijstwerk en een centrale toog met een nis. De totale lengte van vestibule en gang is ruim 8 meter! Er is er veel bergruimte in de grote verdiepte trapkast. Deze gang heeft voorts nóg een vaste (garderobe-)kast en een separaat modern toilet met fontein. De indrukwekkende kamers en suite zijn voorzien van een suite separatie met schuifdeuren en vaste kasten; fraai lijstwerk (met engelen) aan de meer dan 3.20 meter hoge plafonds; zwart marmeren schouwen en chique & stijlvol licht eiken parket gelegd in visgraatmotief met sierbies. De voorkamer heeft bij de kozijnen uiterst charmante verlaagde vensterbanken in de vorm van ergonomische geïntegreerde zitjes. Ook zijn er hier nog de originele hoge verticale inklapbare panelen die zich kunnen uitvouwen voor de ramen. Om deze stijlelementen volledig tot hun recht te kunnen laten komen, is er in de vloer een convectorput voor de CV aangebracht. In dit ruime vertrek is in de marmeren schouw een (goed werkende) open haard aangebracht. De achterkamer geeft toegang tot de aangrenzende serre via de nog werkende originele serre schuifdeuren. De serre heeft openslaande deuren naar de lange achtertuin langs de uitbouw en is ook voorzien van een praktische convectorput.

Deze bijna 13 meter diepe zonnige tuin is deugdelijk en praktisch grotendeels bestraat op stijlvolle wijze met klinkers die goed gecombineerd zijn met grote tegels. Er zijn meerdere zit-zones. Aan de achterzijde is een deur naar het direct aangrenzende besloten en rustige stadspark Sunny Court, met aangename speelvoorzieningen en een zeer prettige verblijfssfeer. Het spreekt vanzelf dat dit park in hoge mate bijdraagt aan de privacybeleving, kindvriendelijkheid en vergrote tuinbeleving. Dit heerlijke park wordt elke avond afgesloten, waarna het niet meer toegankelijk is vanaf de openbare weg.

Weer terug naar de rest van de woning… De keuken heeft een lang blok met alle te verwachten apparatuur en een Quooker. Door het extra volume in deze aangename keuken is er aan de achterzijde een brede plaats voor een aparte ontbijthoek (onder het dakraam). Zowel de keuken als de achterkamer geven toegang tot de gang van de dubbele uitbouw. Deze zeer lange gang van ruim 8 meter heeft een verbreed hal-deel, en een bergkast onder de trap. Eerst links is de nette badkamer met: het 2e toilet; ligbad met douche; dubbel wastafelmeubel; handdoeken radiator en elektrische vloerverwarming. Het einde van de gang geeft toegang tot de grote slaapkamer van ca 14,2m2, die nu in gebruik is als hoofdslaapkamer. Deze riante kamer geeft aan de achterzijde weer toegang tot een riante inpandige bergkamer die ook dient als opstelplaats voor de wasmachine, droger en CV-ketel. Dit handige bijkomstige vertrek heeft ook een deur naar de tuin. Overigens heeft de grote slaapkamer ook openslaande deuren naar de achtertuin.

De uitbouw heeft, vanuit de gang, een trap naar de 1e etage (van de uitbouw). Hier zijn een overloop en de 2e en 3e slaapkamer. Rechts is de minst grote slaapkamer van ca 8,3m2, met een ruime vaste kast. Aan de achterzijde is de laatste slaapkamer van ca 15,1m2. Deze prettige slaapkamer heeft openslaande deuren naar een eigen balkon van bijna 5m2 met weids en aangenaam uitzicht over Sunny Court.

Het gebruisoppervlak is 151,1m2, waarvan slechts 144,1m2 officieel geteld mag worden als woonoppervlak volgends de Meetinstructie. Er is een officieel meetcertificaat. Er is ook een bouwkundige keuring beschikbaar. Rondom hardhouten kozijnen met nagenoeg overal dubbel glas. Een ½ aandeel in de actieve VvE met een maandbijdrage van 30 Euro. Onlangs is de opname geweest voor een Meerjaren Onderhoudsplan. Eigen grond. Aanvaarding in overleg.

***************************

ABOVE AVERAGE SPACIOUS GROUND FLOOR APARTMENT WITH 3 BEDROOMS AND AN OWN ACCESS DOOR TO THE ADJACENT CITY PARK "SUNNY COURT". STILL FILLED WITH DELICIOUS ATMOSPHERE ENHANCING, AUTHENTIC STYLE DETAILS. NO NEIGHBORS AT THE BACK! A PERFECT MIX OF VOLUME, LIGHT & AIRY, STYLE & AMBIENCE IN COMBINATION WITH MODERN EASE OF LIVING.

Layout.
Entry into the deep vestibule where the first ambience enhancing authentic style details can immediately be observed. There are large medallions with angels embossed on the wall; the floor is laid with beautiful granite, with a dark, ornamental edging. Behind the beautiful vestibule door, the long corridor that follows also has style-enhancing features, such as: the same aforementioned beautiful granite floor; tastefully painted marble paneling; many panel doors; high ceiling with decorative molding and a central archway with an alcove. The total length of the vestibule and corridor is over 8 meters! There is plenty of storage space in the large, recessed under stairs cupboard. Moreover, this corridor also has another built-in (wardrobe) closet and a separate modern toilet with hand washbasin. The impressive en suite rooms are separated with sliding doors and cupboard surrounds; beautiful moldings (with angels) on the more than 3.20 meters high ceilings; black marble fireplaces and chic & stylish light oak parquet floor laid in a herringbone pattern with ornamental edging. The front room has extremely charming lowered windowsills in the form of ergonomically integrated seats. There are also the original high, vertical, foldable panels that can unfold in front of the windows. In order that these style elements are shown in their full potential, a floor duct for the convector central heating has been installed. In this spacious room a (working) open hearth has been installed in the marble fireplace. The back room gives access to the adjacent conservatory through the still working original conservatory sliding doors. The conservatory has wide-opening doors to the long backyard along the extension and is also equipped with a practical floor convector duct.

This almost 13 meters deep sunny backyard is soundly and practically for the greater part paved in a stylish way with stone paving that combine well with large tiles. There are multiple seating zones. At the rear is a door to the immediately adjacent and quiet city park Sunny Court, with pleasant playground facilities and a very pleasant stay-awhile atmosphere. It goes without saying that this park contributes to a large extent to the Privacy experience, child-friendliness and extended garden experience. This wonderful park is closed every evening, after which it is no longer accessible from the public road.

Back to the rest of the house ... The kitchen has a long counter with all the expected equipment and a Quooker hot water facility. Due to the extra volume in this pleasant kitchen, there is a wide space at the rear for a separate breakfast corner (under the skylight). Both the kitchen and the back room give access to the corridor of the double extension. This very long corridor of over 8 meters has a widened hallway part, and a storage cupboard under the stairs. First left is the neat bathroom with: the 2nd toilet; bath with shower; double washbasin unit; towels radiator and electric under-floor heating. The end of the corridor gives access to the large bedroom of approx. 14.2m2, which is currently in use as the master bedroom. At the back of this spacious room there is access to a spacious indoor storage room that also serves as a location for the washing machine, dryer and central heating boiler. This convenient secondary room also has a door to the backyard. Incidentally, the large bedroom also has wide-opening doors, leading to the backyard.

From the corridor, the extension has a staircase to the 1st floor (of the extension). Here, there is a landing and the 2nd and 3rd bedroom. On the right is the smaller of the bedrooms of approx. 8.3 m2, with a spacious built-in closet. At the rear is the last bedroom of approx. 15.1m2. This pleasant bedroom has doors to an own balcony of almost 5m2 with panoramic and pleasant views over Sunny Court.

The overall area is 151.1m2, of which only 144.1m2 can be counted as living space, according to the Measurement Instruction. There is an official measurement certificate. A surveyor inspection report is also available. All round hardwood window frames with mostly double glazing and window screens at the front. The 1/2 share in the active Home Owners Association (VvE) with a monthly contribution of 30 Euro. Recently, the implementation of a Long-term Maintenance Plan. Freehold. Transfer after consultation.

Contact opnemen

Kenmerken

Straat Obrechtstraat 126
Stad Den Haag
Ligging Aan park
Aan rustige weg
In woonwijk
Woningtype Benedenwoning
Bouwjaar 1894
Woonoppervlakte 144m2
Energielabel D
Kamers 6
Slaapkamers 3
Badkamers 1
Tuin achtertuin
Oplevering in overleg
Balkon ja

Kaart

Contact

Laat hier je gegevens achter en de makelaar van deze woning neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Gegevens makelaar

Wil je meer informatie over deze woning of wil je graag een bezichtiging inplannen? Klik dan hieronder voor de gegevens van de makelaar.

Makelaar Stokman Van Duren NVM makelaars-taxateurs
E-mailadres info@stokmanvanduren.nl
Telefoonnummer 070-4271200

Vergelijkbare woningen