Klaaromtewonen.nl Klaaromtewonen.nl
Dé site voor compleet gerenoveerde woningen

Omschrijving

* English text below *

Dit volledig gerenoveerde, fijne gezinshuis van ruim 166 m2, met een tuin op het Zuiden, is te vinden op een perfect gelegen locatie in Buitenveldert. Van winkels, restaurants, scholen, speeltuinen, het Amstelpark, Amsterdamse bos en openbaar vervoer, alles ligt op loopafstand.

Eind 2017 hebben de huidige eigenaren de hele woning gestript en opnieuw ingedeeld inclusief uitbouw. Riool- en elektra leidingen zijn allemaal vervangen inclusief de CV. Er zijn nieuwe puien geplaatst waardoor er op de begane grond een woonkamer, keuken en eetkamer te vinden zijn met openslaande tuindeuren naar de ruime tuin. Ook is er een extra badkamer en een derde toilet gebouwd waardoor iedere verdieping van alle gemakken voorzien is en optimaal benut kan worden door ieder gezinslid.
Het huis heeft naast de volledig benutte begane grond met woonkamer en open keuken nog vijf kamers waarvan er 4 ingedeeld zijn als slaapkamer. De woning is instapklaar.
Met andere woorden, dit is de perfecte locatie om te wonen voor zowel (jonge) gezinnen, gepensioneerden als expats.
Ben je nieuwsgierig geworden? Neem gauw contact op met ons kantoor en wij helpen je graag verder!

INDELING
Begane grond:
- Hal met hangend design toilet
- Uitgebreide en slim ingedeelde Meterkast met 12 groepen
- Woonkamer met design radiator
- Strakke open keuken met bar
- De keuken heeft Siemens inbouwapparatuur waaronder twee koelkasten, Stoomoven, Combi magnetron, Inductieplaat en ingebouwde downdraft afzuiging
- Ingebouwde voorraadkast onder de trap.
- Eetkamer aan de tuinzijde
- Openslaande tuindeuren naar de tuin met een achterom
- Gerenoveerde trapopgang

1e etage, voorzijde van de woning:
- Masterbedroom met speciale ruimte voor garderobe kasten
- Aan de masterbedroom is een en-suite badkamer gebouwd
- De badkamer heeft een ruime inloopdouche en dubbele wastafel met spiegelkasten en een hangend design toilet.
- De achterzijde is voorzien van een origineel en opgeknapte houten vloer kan ingedeeld worden als slaapkamer, ruime werkkamer, wasruimte of bijvoorbeeld als game room en/of hobbykamer.

2e etage:
- De 2e verdieping kent 3 slaapkamers:
- De oorspronkelijke masterbedroom met een balkon op het Zuiden aan de achterzijde
- Een slaapkamer met een ingebouwde kast waar nu de CV in is weggewerkt
- En nog een slaapkamer
- In het midden van de tweede verdieping is een ruime badkamer gebouwd met een ligbad met douche een designradiator en wastafelmeubel
- Er is een separaat hangend design toilet.
Voor de indeling verwijzen we je tevens graag door naar de plattegronden.

TUIN:
De achtertuin is in 2021 compleet vernieuwd, ligt pal op het ZUIDEN en kent veel zonuren.
- Er is gekozen voor een combinatie tussen hoogwaardig zacht onderhoudsvrij kunstgras
- Vierkante tuintegels met een Mediterraans design
- En ingebouwde verlichting.
- De tuin kent een achterom naar de speeltuinen of richting de sportvelden.

De buitenkant van de woning, zowel voorzijde als achterzijde zijn volledig geschilderd in 2023.
De achterzijde is tijdens de verbouwing in 2017 uitgebreid met 1 meter, deze kan vergunningsvrij verder uitgebouwd worden tot in totaal 4 meter.

Overname van de designverlichting is bespreekbaar, hetzelfde geldt voor de gecertificeerde alarminstallatie.

LIGGING/OMGEVING
Zoals beschreven in de inleiding ligt deze prachtige voormalige drive-in woning aan de centrale Van Boshuizenstraat.
Voor de deur ligt een ruime parkeerstrook met voldoende parkeerplaatsen, tevens zijn er voldoende laadpalen in het openbaar gebied. Er kunnen eenvoudig meerdere parkeervergunningen zonder wachttijd worden aangevraagd.

Hierbij doen we nog een opsomming van de (luxe) voorzieningen die binnen een straal van 5 minuten fietsen te vinden zijn:

- Het Groot Gelderlandplein met een volledig aanbod in zowel dagelijkse voorzieningen als luxe winkels en boetiekjes.
- Het heerlijke Amstelpark met speeltuinen, midgetgolf en restaurants
- Het Amsterdamse Bos, met zijn kinderboerderij, pannenkoekenbistro, de Roeivereniging en restaurant de Bosbaan.
- Diverse Restaurants met Internationale keukens & cafés
- De Golfclub
- Voetbal- cricket en hockeyvelden
- Treinstations Amsterdam Zuid en RAI
- Voor ontspanning ligt de rivier de Amstel om de hoek, waar je al slingerend langs rijdt, langs boerenhoeven terwijl je uitkijkt op de sierlijke bochten van de rivier.

Resumerend is dit huis echt een pareltje wat betreft woongenot. Een perfecte locatie om te wonen voor zowel jonge gezinnen, gepensioneerden of expats.

BEREIKBAARHEID
De bushalte is op 1 minuut lopen, de Ring A10 op 3 minuten rijden en met slechts 5 minuten fietsen sta je bij de tram (Lijn 51 en 5) richting Zuidas, Amsterdam RAI, Amsterdam Centrum en Centraal Station. Luchthaven Schiphol ligt op slechts 10 minuten rijden.

OPPERVLAKTE
- Woonoppervlakte: 166,40 m²
- Gebouwgebonden buitenruimte: 7,80 m²
- Conform NEN-2580

ONDERHOUD
Na de verbouwing in 2017 is de woning zorgvuldig en goed onderhouden.

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente: Amsterdam
Sectie: AK
Nummer: 1321
Perceel: 99 m²

BESTEMMING
Wonen

BOUWJAAR
1962

ERFPACHT
Tijdvak: 16-09-1960 tot en met 15-09-2035
Vaste canon € 179,24 per jaar
Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1955 van de Gemeente Amsterdam.
Aanvraag eeuwigdurende erfpacht is op tijd ingediend.

BIJZONDERHEDEN
-Woonoppervlakte 166 m²
-Perceeloppervlakte 99 m²
-2 badkamers
-Op elke verdieping een toilet
-Oplevering in overleg.

DISCLAIMER
Deze informatie is door Keij & Stefels B.V. met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte te berekenen en zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Doch willen wij benadrukken dat aan enig verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte geen rechten kunnen worden ontleend.
Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
Uitdrukkelijke voorbehouden totstandkoming overeenkomst
Alle mondelinge en schriftelijke correspondentie is geheel vrijblijvend. Een overeenkomst inzake het aangeboden object komt pas tot stand nadat een daartoe strekkende overeenkomst door beide partijen is geparafeerd en ondertekend. Voorafgaand hieraan is nimmer sprake van enige overeenstemming waaraan rechten en/of plichten zouden kunnen worden ontleend. Daarnaast geldt te allen tijde het voorbehoud van instemming van de eigena(a)r(en) van het object voor de totstandkoming van een overeenkomst.

ENGLISH TEXT

*This property is listed by a certified expat broker.**

This completely renovated, lovely family home of over 166 m2, with a south-facing garden, can be found in a perfectly located location in Buitenveldert. From shops, restaurants, schools, playgrounds, the Amstelpark, Amsterdam forest and public transport, everything is within walking distance.

At the end of 2017, the current owners stripped the entire house and rearranged it, including the extension. Sewer and electrical pipes have all been replaced, including the central heating. New facades have been installed, creating a living room, kitchen and dining room on the ground floor with French doors leading to the spacious garden. An extra bathroom and a third toilet have also been built, so that every floor is fully equipped and can be optimally used by every family member.
In addition to the fully used ground floor with living room and open kitchen, the house has five more rooms, 4 of which are classified as bedrooms. The house is ready to move into.
In other words, this is the perfect location to live for (young) families, retirees and expats.
Have you become curious? Contact our office quickly and we will be happy to help you!

LAYOUT
Ground floor:
- Hall with hanging designer toilet
- Extensive and cleverly arranged meter cupboard with 12 groups
- Living room with design radiator
- Sleek open kitchen with bar
- The kitchen has Siemens built-in appliances including two refrigerators, steam oven, combination microwave, induction hob and built-in downdraft extractor
- Built-in pantry under the stairs.
- Dining room on the garden side
- French doors to the garden with a back entrance
- Renovated staircase

1st floor, front of the house:
- Master bedroom with special space for wardrobes
- An en-suite bathroom has been added to the master bedroom
- The bathroom has a spacious walk-in shower and double sink with mirror cabinets and a hanging design toilet.
- The rear has an original and renovated wooden floor and can be classified as a bedroom, spacious office, laundry room or, for example, as a game room and/or hobby room.

2nd floor:
- The 2nd floor has 3 bedrooms:
- The original master bedroom with a south-facing balcony at the rear
- A bedroom with a built-in cupboard in which the central heating has now been concealed
- And another bedroom
- A spacious bathroom has been built in the middle of the second floor with a bath with shower, a design radiator and washbasin furniture
- There is a separate hanging designer toilet.
We would also like to refer you to the floor plans for the layout.

GARDEN:
The backyard was completely renovated in 2021, is located directly on the SOUTH and has many hours of sunshine.
- A combination of high-quality soft maintenance-free artificial grass was chosen
- Square garden tiles with a Mediterranean design
- And built-in lighting.
- The garden has a back entrance to the playgrounds or to the sports fields.

The exterior of the house, both front and rear, will be completely painted in 2023.
The rear was expanded by 1 meter during the renovation in 2017, which can be further expanded without a permit to a total of 4 meters.

Taking over the design lighting is negotiable, the same applies to the certified alarm system.

LOCATION/AREA
As described in the introduction, this beautiful former drive-in house is located on the central Van Boshuizenstraat.
There is a spacious parking strip in front of the door with sufficient parking spaces, and there are also sufficient charging stations in the public area. Multiple parking permits can easily be requested without waiting time.

Here is a summary of the (luxury) facilities that can be found within a 5-minute cycle radius:

- Groot Gelderlandplein with a full range of daily amenities as well as luxury shops and boutiques.
- The wonderful Amstelpark with playgrounds, miniature golf and restaurants
- The Amsterdamse Bos, with its petting zoo, pancake bistro, the rowing club and the Bosbaan restaurant.
- Various Restaurants with International cuisines & cafes
- The Golf Club
- Football, cricket and hockey fields
- Amsterdam Zuid and RAI train stations
- For relaxation, the Amstel River is just around the corner, where you can drive along it, passing farmsteads while looking out at the graceful bends of the river.

In summary, this house is truly a gem in terms of living pleasure. A perfect location to live for young families, retirees or expats.

ACCESSIBILITY
The bus stop is a 1-minute walk away, the Ring A10 is a 3-minute drive and with just 5 minutes of cycling you can reach the tram (Lines 51 and 5) towards Zuidas, Amsterdam RAI, Amsterdam Center and Central Station. Schiphol Airport is just a 10-minute drive away.

SURFACE
- Living area: 166.40 m²
- Building-related outdoor space: 7.80 m²
- In accordance with NEN-2580

MAINTENANCE
After the renovation in 2017, the house has been carefully and well maintained.

KADASTRALLY KNOWN
Municipality of Amsterdam
Section: AK
Number: 1321
Plot: 99 m²

DESTINATION
Living

CONSTRUCTION YEAR
1962

GROUND LEASE
Period: 16-09-1960 to 15-09-2035
Fixed canon € 179.24 per year
General provisions for continuous leasehold 1955 of the Municipality of Amsterdam.
The perpetual leasehold application was submitted on time.

PARTICULARS
-Living area 166 m²
-Plot area 99 m²
-2 bathrooms
-A toilet on each floor
-Delivery in consultation.

DISCLAIMER
This information has been provided by Keij & Stefels B.V. compiled with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.
All specified sizes and surfaces are indicative. The usable surface has been calculated in accordance with the industry-established NEN2580 standard. The surface area may therefore differ from comparable buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. We do our utmost to calculate the correct surface area and provide as much support as possible by placing floor plans with dimensions. However, we would like to emphasize that no rights can be derived from any difference between the specified and the actual size.
The buyer has his own obligation to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your purchasing agent in a timely manner and to have them independently investigated. If you do not engage an expert representative, you consider yourself an expert enough by law to be able to oversee all matters that are important. The NVM conditions apply.
Express reservations regarding the conclusion of an agreement
All oral and written correspondence is completely without obligation. An agreement regarding the offered object is only concluded after an agreement to this effect has been initialed and signed by both parties. Prior to this, there has never been any agreement from which rights and/or obligations could be derived. In addition, the consent of the owner(s) of the object to the conclusion of an agreement applies at all times.

Contact opnemen

Kenmerken

Straat Van Boshuizenstraat 245
Stad Amsterdam
Wijk Buitenveldert-Zuidoost
Ligging In woonwijk
Vrij uitzicht
Woningtype Woonhuis
Bouwjaar 1962
Woonoppervlakte 166m2
Energielabel D
Kamers 6
Slaapkamers 4
Badkamers 2
Tuin Ja, achtertuin
Oplevering In overleg

Kaart

Contact

Laat hier je gegevens achter en de makelaar van deze woning neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

Gegevens makelaar

Wil je meer informatie over deze woning of wil je graag een bezichtiging inplannen? Klik dan hieronder voor de gegevens van de makelaar.

Makelaar Keij & Stefels
E-mailadres info@keij-stefels.nl
Telefoonnummer 020-5775333

Vergelijkbare woningen